Terug
Gepubliceerd op 23/06/2023

Agenda  districtscollege Borgerhout

di 27/06/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00133 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen juni 2023. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCBO_00134 - De Reuskens van Borgerhout - Overdracht - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCBO_00135 - Luisbekelaar. Vernieuwen speelterrein. SWOU12862 - Definitief Ontwerp - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DCBO_00131 - Bakkerstraat en Eliaertsstraat - Wegeniswerken - Bestek GAC_2021_01689 (SWOU10807) - Wijziging opdracht 1 - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCBO_00136 - Ondersteuning - Jeugd - Moving ground vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCBO_00137 - Ondersteuning. Jeugd - Beweging.net vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCBO_00138 - Ondersteuning - vrije tijd - De Kompaan vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023 - petanquebaan. Afsprakennota - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCBO_00139 - Districtscollege - notulen 13 juni 2023. - Goedkeuring

 • 9.

  2023_DCBO_00140 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 27 juni 2023 - Goedkeuring

 • 10.

  2023_DCBO_00141 - Lanteernhofstraat. Wegeniswerken. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13783A - Goedkeuring

 • 11.

  2023_DCBO_00142 - Luchtvaartstraat. Wegeniswerken. Onderhouds- en herstellingswerken monoliete verhardingen - Opdracht SWPR13782A - Goedkeuring

 • 12.

  2023_DCBO_00143 - Leveren en plaatsen van een bezinkput Te Boelaarpark - Vastlegging krediet - Goedkeuring