Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBO_00134 - De Reuskens van Borgerhout - Overdracht - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 27/06/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Afwezig

Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00134 - De Reuskens van Borgerhout - Overdracht - Goedkeuring 2023_DCBO_00134 - De Reuskens van Borgerhout - Overdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De vier historische Reuskens, met name reus, reuzin, kinnebaba en dolfijn, behoren tot het (im)materiële erfgoed van het district Borgerhout. Van deze waardevolle objecten werden replica's gemaakt, welke jaarlijks getoond worden tijdens de Reuzenstoet.

De originele, historische Reuskens werden op hun beurt tijdelijk uitgeleend aan het Museum aan de Stroom (hierna: MAS) om deel uit te maken van de langdurende Feest! - expo. Deze expo loopt af waardoor de vier Reuskens terug naar het districtshuis zouden komen.

Echter, gezien de kwalitatieve zorg (bewaring in ruimte met constante temperatuurregeling,  kledij en haren vrijwaren van ongedierte,... ) die deze unieke stukken nodig hebben, is bewaring in het districtshuis geen duurzame oplossing.

Argumentatie

Om deze waardevolle objecten voor de komende generaties te kunnen garanderen is een optimale bewaring noodzakelijk. 

In overleg met het MAS worden de vier Reuskens en bijhorende kledij en accessoires overgedragen aan het MAS om opgenomen te worden in de MAS-collectie. In het collectieplan van het MAS is het immaterieel erfgoed immers een belangrijk onderdeel waarbij zij ook aangeven dat ze het immaterieel erfgoed zoveel als mogelijk “levend” willen houden.  Het MAS zal instaan voor de zorg, onderhoud en bewaring van de historische poppen (incl. kledij en toebehoren). In bijlage wordt een overzicht van de objecten die overgedragen worden gevoegd.

De vier historische Reuskens worden bewaard in het kunstdepot van Katoennatie. De kledij en accessoires de Reuskens worden naar het erfgoeddepot op Luchtbal overgebracht.

Deze overdracht verhindert niet dat het district de vier historische Reuskens aan het publiek kan tonen tijdens tentoonstellingen of stoeten. Dit zal steeds gebeuren in overleg met de beheerder van de MAS-collectie.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het college keurt de overdracht van de 4 historische Reuskens en bijhorende kledij en accessoires  aan het Museum aan de Stroom goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.