Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00108 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00108 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023 - Goedkeuring 2023_DCBO_00108 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De gemeenteraad keurde op 19 december 2022 (jaarnummer 770)  het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten' goed. Hierin werd opgenomen dat de districten kunnen beslissen of ze een wekelijkse openbare markt willen organiseren op een feestdag.

Elke vrijdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Borgerhout op het Laar de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

Elke woensdag van 8.00 uur tot 13.00 uur wordt in Borgerhout in de Gitschotellei de wekelijkse openbare markt georganiseerd.

District Borgerhout wil in 2023 de wekelijkse openbare markten laten doorgaan op de feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie, zoals tot op heden gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 7 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten, goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts) college beslist of er een markt georganiseerd wordt op een feestdag. 

Argumentatie

District Borgerhout wil de wekelijkse openbare markten die plaatsvinden op de feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023 organiseren om op die manier het bestaande aanbod nog te versterken.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist om de wekelijkse openbare markten op volgende feestdagen op te stellen:

  • op het Laar op vrijdag 21 juli 2023;
  • in de Gitschotellei op woensdag 1 november 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF de marktkramers informeren over de extra opstelling op vrijdag 21 juli 2023 en woensdag 1 november 2023;
SB/EFMF/MFtoezicht houden op de markt;
SB/BOF elektriciteitskasten voorzien;
SW/B&O/VDC
zorgen voor signalisatie op de markt;
BO/wijkoverlegde buurtbewoners informeren over de extra opstelling op vrijdag 21 juli 2023 en woensdag 1 november 2023;
SB/SRhet reinigen van het terrein na afloop van de markt;
MV/STtoezicht te houden op de markt.