Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

2023_DCBO_00117 - Cultuur - Borgerrio - Kennisneming

districtscollege Borgerhout
di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00117 - Cultuur - Borgerrio - Kennisneming 2023_DCBO_00117 - Cultuur - Borgerrio - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Borgerrio is aan zijn vijtiende jaargang toe. De vorige edities waren steeds een groot succes. Dit bleek uit de vele positieve reacties van buurtbewoners, kunstenaars, partners en medewerkers, en ook uit verscheidene artikels in de lokale en nationale pers. 

De vijftiende editie zal voortbouwen op de veeriende editie en de basiswaarden van Borgerrio: een familievriendelijk belevingsfestival, dat de publieke ruimte claimt, inzet op participatie en duurzaamheid, met een braderij waar winkelen werelds is. De globale doelstelling blijft: de Turnhoutsebaan, één van de belangrijke toegangswegen tot het centrum van deze stad, voor één dag een ander elan geven. In plaats van een drukke verkeersas wordt de baan getransformeerd tot een geanimeerde en hippe wandelboulevard die feest en diversiteit uitstraalt. Er wordt extra ingezoomd op een zo duurzaam mogelijk festival, door de organisatie van gescheiden afvalinzameling, gebruik van herbruikbare bekers en focus op duurzame verplaatsing van en naar het festival.

Ook de samenwerking met de partners blijft behouden. De veelheid aan partners zorgt voor de eigenheid van dit festival en voor een ruim draagvlak. Als dusdanig is het een modelproject van samenwerking en lokale verankering.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Programma van 24 juni 2023
De partners van Borgerrio zorgen voor de invulling van volgende zones:

 • braderie op de Turnhoutsebaan, georganiseerd door winkeliersvereniging Boho 2140;
 • een parade van dertien groepen op de Turnhoutsebaan, georganiseerd door Boho 2140;
 • de Play-Off Plaza, een jeugd- en sportzone op het Laar voor kinderen tot en met 16 jaar. Dit wordt georganiseerd door de jeugddienst, de sportantenne en Buurtsport Borgerhout;
 • een wereldmarkt in de Eliaertsstraat met verenigingenpodium en belevingstent waar lokale verenigingen zich voorstellen, georganiseerd door district Borgerhout en koepelorganisatie FMDO in samenwerking met koepelorganisaties Internationaal Comité;
 • Trix Stage, podium met muziek van jong talent, op de Drink met zld hoofdact Freddie Konings. Dit wordt georganiseerd door Trix en richt zich op jongeren tot en met 30 jaar;
 • Bom Dia Stage op het Moorkensplein. Dit wordt geprogrammeerd door Beweging.net;
 • een rommelmarkt op het Laar. Dit wordt georganiseerd door café De Griffier;
 • 't Werkhuys zorgt mee voor logistieke ondersteuning, infrastructuur en catering.


Afval
Aan medewerkers, bezoekers en standhouders wordt gevraagd om bij te dragen aan een proper Borgerrio:

 • Aan bezoekers wordt gevraagd om restafval en PMD gescheiden in te zamelen in daarvoor voorziene afvaleilanden. 
 • Handelaars en standhouders moeten naast restafval en PMD ook papier en karton apart inzamelen.
 • Aan de podia en aan de buitentogen wordt de drank geschonken in herbruikbare bekers.
 • Aan de eetstanden moet er verplicht herbruikbaar cateringmateriaal gebruikt worden. Wegwerpborden en bestek mogen niet gebruikt worden.
 • Medewerkers krijgen allemaal een drinkfles die ze kunnen bijvullen aan watervulpunten. Zo bant de organisatie plastiek flesjes voor de medewerkers.
 • Er is een verbod op confetti en ballonnen.
 • Flyers mogen niet actief aan bezoekers uitgedeeld worden. Wel mogen flyers beschikbaar liggen in de standen.

Externe organisatie Ecofest begeleidt de selectieve afvalinzameling.


Organisatie
Er werd gekozen de organisatie te leggen bij de vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout, die sinds 2015 actief is. Rekening houdend met de personeelssituatie in het district, is gekozen de logistieke coördinatie uit te besteden aan BEO en veiligheidscoördinatie van het Borgerrio-festival uit te besteden aan To B-Seen. BEO zorgt voor het tekenen van de plannen, de planning en de opbouw en afbraak de dag zelf. To B-Seen zorgt voor de veiligheid van de festivalsite en de veiligheidsorganisatie de dag zelf. 


Communicatie
Qua communicatie is gekozen voor herkenbaarheid. Het campagnebeeld van de voorbije jaren wordt in 2023 opnieuw gebruikt. De baseline van de communicatiecampagne luidt 'Borgerrio, het kleurrijkste festival van 't stad'.

Het festival wordt ook aangekondigd via de gebruikelijke stedelijke en districts-communicatiekanalen. 


Personeelsinzet

Dit evenement wordt mogelijk door personeelsinzet van het gehele districtsteam, met name team vrije tijd, team wijken en het secretariaat van het district. 
Daarnaast worden monitoren, vrijwilligers en stewards ingezet om het event in goede banen te leiden.

Algemene financiële opmerkingen

Het bestuursakkoord 2019-2024 (goedgekeurd in de districtsraad van 23 september 2019, jaarnummer 74) benoemt de organisatie van Borgerrio. De financiële gevolgen hiervan worden opgenomen via de vzw Lokaal Cultuurbeleid Borgerhout. 

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBO04 - Aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten waarbij elke inwoner zichzelf kan ontplooien worden gestimuleerd, georganiseerd en ondersteund door het bestuur.
1SBO0403 - Elke inwoner vindt in Borgerhout een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien.
9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0102 - Borgerhout is een aantrekkelijk en dynamisch district
2BOR010203 - In Borgerhout besteden we aandacht aan projecten die onze geschiedenis beter bekend kunnen maken

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het programma van Borgerrio op zaterdag 24 juni 2023. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 18997621_Borgerrio_03_A5-flyer.pdf