Terug
Gepubliceerd op 30/05/2023

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 30/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00108 - Markten - Wekelijkse openbare markt in Borgerhout op feestdagen 21 juli 2023 en 1 november 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBO_00109 - Cultuur - Ondersteuning - Cultuur - Laika vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet jaar 2023 voor Theaterstorm!. Afsprakennota - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBO_00110 - Districtscollege - notulen 18 april, 2 mei en 16 mei 2023. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCBO_00111 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 16 mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DCBO_00112 - Inkomende brief - Inkomende brieven op 17 en 22 mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DCBO_00113 - De Costerstraat. Oudstrijdersstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13150A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCBO_00114 - GAC/2020/01392/P1/BO05 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCBO_00115 - Districten Antwerpen en Borgerhout. Milisstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCBO_00116 - Ondersteuning infrastructuurwerken jeugdwerklokalen - Aanvraag KSA Xaverius FV - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCBO_00117 - Cultuur - Borgerrio - Kennisneming

  Kennis genomen