Terug
Gepubliceerd op 24/02/2023

Agenda  districtsraad Borgerhout

ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

 • 2.

  2023_DRBO_00010 - Legislatuur 2019-2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling nieuw districtsraadslid - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DRBO_00011 - Legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming

 • 4.

  2023_DRBO_00012 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DRBO_00008 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DRBO_00007 - District Borgerhout. Luitenant Naeyaertplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DRBO_00009 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring