Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan

districtsraad Borgerhout
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan 2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Omar Al Jattari

Tijdstip van indienen

wo 01/03/2023 - 22:07

Toelichting

Er is een nieuw retributiereglement voor logistieke ondersteuning van evenementen op komst. De nieuwigheid van dit kader zit hem vooral in het doorrekenen van transportkosten voor gebruik van stadsmateriaal. Die kost zou op €242 worden gelegd. Verenigingen kunnen ervoor kiezen die te betalen of zelf voor vervoer zorgen.

Levering van materialen voor (erkende) jeugdverenigingen zal 25% bedragen van dat bedrag. Dat is €60,50 i.p.v. €242,50. Dat is nog steeds te veel voor onze verenigingen. Bij kleinere activiteiten zoals een kleine eetavond kan dit al snel 1/5 de van de inkomsten innemen. Vaak wordt er bijvoorbeeld vooral banken, tafels, muziekinstallatie en plooitenten geleend. Er past immers er maar weinig in een gewone autokoffer. Veel materiaal zoals tuinslangen, nadars, bankensets, muziekinstallatie, … hebben speciaal vervoer nodig. Deze dienen vooral ter ondersteuning van bv. een eetavond om hun kamp/werking of infrastructuur financieel een duwtje in de rug te geven. Het materiaal is vaak te groot of zwaar voor een simpele aanhangwagen en zelf aan een aanhangwagen geraken als jeugdverenigingen is niet altijd evident. Verenigingen zullen waarschijnlijk genoodzaakt zijn om de levering door de stad te betalen, omdat eigen vervoer onhaalbaar is. Hierdoor zullen verenigingen misschien ook sneller nadenken of ze iets organiseren en welke prijzen ze aanrekenen voor de verkoop van allarhande catering aan deelnemers.

De aanpassing van het reglement heeft mogelijks ook nog andere ongunstige gevolgen voor de districten en hun begroting. Kleine verenigingen moeten betalen voor het transport van stadsmateriaal. De kans is ook groot dat deze transportkosten  gewoon gaan doorgerekend worden aan de districten. Na de 5% besparing op exploitatiebudget die vorig jaar is beslist zet dit districten opnieuw voor extra kosten waardoor minder districtsprojecten of projecten uit het bestuursakkoord gerealiseerd kunnen worden.

Deze aanpassing staat haaks op de doelstelling waarom deze dienstverlening ooit werd uitgebouwd door de stad nl. een warme stad uitbouwen faciliteren met een sterke sociale cohesie waar het fijn vertoeven is en waar mensen, buren,… elkaar kennen. Dit zal ook een impact hebben op het sociaal weefsel in Borgerhout wat we net in het bestuursakkoord van het district willen versterken.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art .1 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om de invoering van dit reglement te verdagen.

Art .2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om opnieuw in dialoog te gaan via een participatietraject met districten, lokale adviesraden andere belanghebbenden zoals verenigingen, scholen,… en zo tot een aangepast reglement te komen met haalbare en gedragen voorstellen.