Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

districtsraad Borgerhout
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Linda Madou, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Hans Gooris, districtsraadslid; Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Ben Segers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Luc Moerkerke, voorzitter raadscommissie
2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site 2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

Motivering

Indiener(s)

Steven Boers

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 01/03/2023 - 21:44

Toelichting

In 2024, volgend jaar al, sluit het Sint-Erasmus ziekenhuis in Borgerhout en verhuizen de activiteiten naar ZNA Cadix en ZNA Sint-Elisabeth. De gronden zijn op dat moment niet meer in bruikleen door ZNA en kunnen door de Stad Antwerpen vanaf dan voor andere doeleinden gebruikt worden.

Ondanks het aangekondigde sluiten, en de sloop van het ziekenhuis, zouden er nog geen concrete plannen zijn gemaakt over welke functie de site Sint-Erasmus na de sluiting zal krijgen. Het betreft hier een locatie met een aanzienlijke oppervlakte en goed bereikbare ligging die voor een aantal mogelijke publieke en welzijnsfuncties gebruikt zou kunnen worden, waar de buurt momenteel nood aan heeft. Een volwaardige en toegankelijke polikliniek, maar ook ruimte voor palliatieve zorg en mentale gezondheidszorg blijven nodig in de buurt. Maar ook voor andere functies als sport en ontmoeting is de site uitermate geschikt. Bovendien ligt op hetzelfde terrein ook het Dienstencentrum De Vrijgeweide. Er is nog niet bekend welke gevolgen een vernieuwde invulling van de site zal hebben voor het centrum en de senioren die hier gebruik van maken, maar ontmoeting voor senioren blijft in de buurt blijft ook onontbeerlijk.

Met deze motie vragen wij dat er bij de nieuwe inplanning van de site Erasmus rekening wordt gehouden met de noden van de buurtbewoners.

Art 1. De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen dat er een bevraging komt bij de bewoners, zodat hun noden en wensen over de nieuwe invulling van de site gehoord worden en ermee rekening wordt gehouden.

Art. 2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om bij de invulling van de site voorrang te geven aan publieke, zorg en sociale functies met toegankelijke groenvoorziening. De polikliniek en het dienstencentrum moeten in de nieuwe plannen van de site plaats kunnen krijgen.