Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

Besluitenlijst  districtsraad Borgerhout

ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DRBO_00013 - Legislatuur 2019-2024 - Verkiezing voorzitter districtsraad - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 2.

  2023_DRBO_00012 - Districtsraad - Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DRBO_00008 - Ondersteuning - Wijkoverleg - BBST vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DRBO_00007 - District Borgerhout. Luitenant Naeyaertplein - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DRBO_00009 - District Borgerhout. Eugeen Joorsstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_IP_00032 - Interpellatie van raadslid Kristine Matheussen: Luitenant Naeyaertplein

  Behandeld
 • 7.

  2023_MOT_00016 - Voorstel tot motie van raadslid Steven Boers: Sluiting Ziekenhuis Erasmus en toekomstplannen voor de site

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_MOT_00017 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Pas het nieuwe voorstel van retributiereglement voor evenementen aan

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_MOT_00018 - Voorstel tot motie van raadslid Pieter Vissers: Geen Captain Jack aan luchthaven van Deurne

  Goedgekeurd