Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

Agenda  districtsraad Borgerhout

ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

 • 1.

  2023_DRBO_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DRBO_00015 - Ondersteuning - Jeugd - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DRBO_00017 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DRBO_00014 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

 • 6.

  2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

 • 7.

  2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

 • 8.

  2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

 • 9.

  2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.