Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout. 2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.

Motivering

Indiener(s)

Luc Moerkerke

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

do 23/03/2023 - 12:12

Toelichting

Eind 2021 kreeg ik nog als districtschepen een toelichting bij de ontwerpen voor de premetrostations Drink en Morckhoven in Borgerhout. Toen was het opzet rond die plannen inspraak te organiseren en in het voorjaar te finaliseren.  

Vlaams minister Lydia Peeters antwoordde in het najaar van 2022 op een parlementaire vraag dat de plannen voor de premetrostations klaar waren. De Lijn kon die toelichten. En toen werd het weer stil. Vandaar onderstaande motie. 

Motie: 

De districtsraad van Borgerhout vraagt De Lijn en de stad Antwerpen de plannen rond de premetrostations Drink en Morckhoven in Borgerhout te komen toelichten aan de bewoners.