Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9 2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

Motivering

Indiener(s)

Nele Van Parys

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

wo 22/03/2023 - 21:03

Toelichting

Na 6 jaar trekt de Stad Antwerpen de stekker uit de bouw van de ondergrondse parking en vier nieuwbouwwoningen in de Mellaertstraat 5-9.

Op de voormalige, braakliggende site van de wasserij opende in 2014 een samentuin. Een ontmoetingsplek die zeer nodig was in de buurt die snakt naar groen en ruimte. In 2016 krijgt de buurt de boodschap dat de samentuin moet wijken voor een nieuwbouwproject met appartementen en een ondergrondse parking. De site wordt ontruimd en achter slot en grendel geplaatst. Naar de buurt wordt niet geluisterd, die moeten juridische stappen zetten in een poging hun stem te laten horen.

Toen bleek dat de kosten opliepen, werd de stekker uit deze nieuwbouw getrokken. Hierdoor rijst de vraag: welke toekomst is er voor dit perceel?

Er is in de dense buurt nood aan meer ruimte voor ontmoeting, meer groene ruimte en publieke functies zoals bijvoorbeeld een nieuwe plaats voor de bibliotheek, crèche en Huis van het Kind. Dit perceel kan een sleutel zijn tot een drastische verbetering voor de buurt.

Er zijn al 775.000 euro aan publieke middelen verspild. Bovendien is er meer dan zes jaar verloren gegaan dat de buurt dit terrein nuttig kon gebruiken. Laat deze locatie nu eindelijk renderen voor de buurt.

Daarom neemt de districtsraad van Borgerhout volgende motie aan:

Art. 1  De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om de gronden niet te verkopen maar in eigen beheer te houden.

Art. 2 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om dit perceel te integreren in de plannen van het project voor een crèche, bibliotheek en Huis van het Kind naast het Moorkensplein.

Art. 3 De Districtsraad van Borgerhout vraagt het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen om inspraak te organiseren over de invulling van de locatie. Op 28/03 is er infomoment  over de ontwikkeling voor de nieuwbouw naast het Moorkensplein. Laat dit de start zijn van een inspraaktraject.