Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost 2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

Motivering

Indiener(s)

Pieter Vissers

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

ma 20/03/2023 - 23:12

Toelichting

In het voorjaar van 2023 organiseerde de Borgerhoutse vzw Oostnatie een bevraging over wat bewoners dromen over wat er in de toekomst op Spoor Oost moet komen. Afgelopen maand werden de resultaten hiervan voorgesteld aan de pers. Gezien het belang van Spoor Oost voor Borgerhout bv. minder parking en meer groen, een plek om te vertoeven,... is het interessant te weten wat de meer dan 1100 personen dromen over wat er anders kan op Spoor Oost. Zodoende kunnen we als districtsraad ook initiatieven nemen om andere beleidsniveau's te sensibiliseren ermee aan de slag te gaan of zelf initiatieven op Spoor Oost te steunen.

Daarom volgende vragen aan de bevoegde schepen:

  1. Kunnen de resultaten worden voorgesteld door vzw Oostnatie aan de districtstraad?
  2. Heeft de bevoegde schepen op stedelijk niveau deze input ook gekregen en wat was de reactie hierop?