Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: Over het schrappen van de Queer iftar in de Roma

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Afgevoerd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: Over het schrappen van de Queer iftar in de Roma 2023_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: Over het schrappen van de Queer iftar in de Roma

Motivering

Indiener(s)

Patrick Paredaens, Wouter Luykx

Gericht aan

Marij Preneel

Tijdstip van indienen

zo 26/03/2023 - 20:52

Toelichting

De teleurstelling was algemeen ,  afgelopen week toen bekend werd dat Queer iftar in de Roma 

Van Borgerhout onder dreigement van geweld niet kon doorgaan.

Teleurstelling omdat dit haaks staat op wat een iftar hoort te zijn:

Een vreedzaam samenkomen van mensen ,samen eten,samen praten,elkaar leren kennen.

Teleurstelling ook omdat in ons district,in onze stad,in Vlaanderen,figuren rondlopen die denken

anderen mensen het recht te kunnen ontnemen om zichzelf te zijn te identificeren als gelovige.


Maar bovenal teleurstelling dat de organisator haar nobele ambitie om verbinding in een

geloofsgemeenschap te creëren,schijnbaar zonder dialoog, opzegt.

Door van de Queer iftar een publiek event te maken,wilde de Roma net het signaal geven dat de 

gemeenschap er bij hoort.

Weg uit de taboesfeer,out in the open,op de Turnhoutsebaan.

Dat is de enige juiste weg.  Hoe betreurenswaardig ook,, de polemiek heeft alvast bewezen dat de 

LGTBQIA+ gemeenschap binnen de moslim wel degelijk bestaat en op de steun van heel wat mensen kan rekenen.


mijn vraag: Mevrouw de districtsburgemeester ,werd u voor deze aankondiging geraadpleegd door de Roma 

En legde u enige gewicht in de weegschaal om dit gebeuren,dat in het teken staat van ongedwongen 

kennismaking, toch te creëren?


Laat ons vooral de dialoog onderhouden.  Als het ons menens is met de campagnes tegen

discriminatie en racisme zijn we dat aan hen verplicht.