Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring

districtsraad Borgerhout
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Linda Madou, voorzitter districtsraad; Luc Moerkerke; Marc De Meyer, districtsraadslid; Patrick Paredaens, districtsraadslid; Marij Preneel, districtsburgemeester; Kristine Matheussen, districtsraadslid; Omar Al Jattari, districtsschepen; Hans Gooris, districtsraadslid; Koen Van Roey, districtsraadslid; Ben Van Duppen, districtsschepen; Sharmin Shayla, districtsraadslid; Pieter Vissers, districtsraadslid; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Ben Segers, districtsraadslid; Betty Van de Wauwer, districtsraadslid; Lena Coene, districtsraadslid; Mariam El Osri, districtsschepen; Nele Van Parys, districtsraadslid; Steven Boers, districtsraadslid; Wouter Luykx, districtsraadslid; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Afwezig

Anneleen Lauwers, districtsraadslid; Lien Arits, districtsraadslid; Ellen Dehing, districtsraadslid; Thanh Beels, districtsraadslid

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Linda Madou, voorzitter districtsraad
2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring 2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring

Motivering

Indiener(s)

Patrick Paredaens

Gericht aan

Linda Madou

Tijdstip van indienen

ma 27/03/2023 - 19:26

Toelichting

De N- VA fractie nam kennis van het voorstel om de vzw DE REUZEN bijkomende financieel te 

ondersteunen .Zonder twijfel draagt onze fractie deze organisatie een warm hart toe,de

De reuzenstoet versterkt de indentiteit van het district en brengt mensen ,niet in het minst

een schare gemotiveerde vrijwilligers,samen


De keuze van het bestuur tot verhoging van de werkingssubsidie lijkt evenwel moeilijk te rijmen met

haar eigen ,voorgenomen doelstelligen.

 1. Naar ons begrip was het de intentie van dit bestuur om de vzw verder te professionaliseren 

    Daaronder kan worden verstaan dat het potentieel van de organisatie maximaal benut wordt.

    zo ook hun eigen capaciteit tot fondsenwerving.Eerder dan financiële zelfredzaamheid te

    verhogen,  kiest dit bestuur er voor om de afhankelijkheid van districtsmiddelen nog te vergroten

    Dat getuigt van gebrek aan vertrouwen in de aanwezige competenties.

    En indien die   al versterking  zouden kunnen gebruiken,  dan lijkt het passender om middelen

    Te voorzien in  coaching naar die zelfredzaamheid eerder dan gewoon de stijgende loonkosten

    af te dekken.

2. Netwerken van vrijwilligers en initiatieven van onderuit vormen de kracht van Borgerhout.

    Voor onze fractie staat die visie als een paal boven water.in het bestuursakkoord van dit

    district klinkt het schijnbaar alleen mooi. In het laatste ( online) beschikbare jaarverslag van

    DE REUZEN VZW staat te lezen dat er ingevolge een herstructurering niet 2 maar slechts 1

    medewerker tewerkgesteld zou worden en zo middelen zouden vrijkomen voor projecten en

   de vergoeding van gemotiveerde vrijwilligers.Dat lijkt ons  alleszins  een lovenswaardiger 

   insteek en we hadden hier volle steun van het district in verwacht.Anders gesteld met een

   gelijkblijvende of zelf dalende werkingssubsidie zouden de centen naar de kracht van

   Borgerhout kunnen gaan: haar vrijwilligers.

3. In het geheel van de nominatief toegekende werkingssubsidies van het jaar 2023 is 

   De REUZEN VZW de grootste begunstigde BOHOZ2140 VZWziet zich als trekker van het ander

   toonaangevend festival BorgerRio geconfronteerd met een afbouw van haar toelage in 2024

   naar slechts een vijfde van de werkingsmiddelen die haar in 2022 werden toegekend.

   Onze fractie had verwacht dat dit bestuur, in uitvoering van haar bestuursakkoord en onder de

   expliciete vermelding daarin dat BorgerRio op hetzelfde elan mogen verder gaan,deze 

   evenwichten in acht zou nemen.

DE N-Va fractie stelt daarom voor om artikel 1 van het besluit als volgt te wijzigen ( en de inhoud

van het besluit overeenkomstig aan te passen).

De districtsraad beslist om de ondersteuning van €6800 nominatief toe te wijzen aan

 DE REUZENVZW TURNHOUTSEBAAN 92 2140 BORGERHOUT,OND BE0834011740

 het onderlijnde te schrappen in het besluit. En te vervangen door de volgende tekst.

BOHO2140 vzw, Schoenstraat 11 te 2140 Borgerhout met ondernemingsnummer 0428.435.043