Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

Besluitenlijst  districtsraad Borgerhout

ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DRBO_00018 - Districtsraad - Notulen districtsraad 6 maart 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_AM_00012 - Amendement van raadslid Patrick Paredaens: Ondersteuning-jeugd-REUZEN VZW - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - goedkeuring

  Niet goedgekeurd
 • 2.

  2023_DRBO_00015 - Ondersteuning - Cultuur - Reuzen vzw - nominatieve toekenning krediet jaar 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DRBO_00016 - Ondersteuning. vrije tijd - Reglement Tussenkomst verhoogde energiefacturen voor Borgerhoutse verenigingen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DRBO_00017 - Vzw Lokaal cultuurbeleid district Borgerhout - Samenstelling bestuursorganen. Wijziging. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DRBO_00014 - Districten Berchem en Borgerhout. Gitschotellei - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_MOT_00036 - Voorstel tot motie van raadslid Marc De Meyer: Voetpad WZC Gitschotelhof

  Niet goedgekeurd
 • 7.

  2023_MOT_00035 - Voorstel tot motie van raadslid Nele Van Parys: Toekomst van Mellaertstraat 5-9

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_IP_00053 - Interpellatie van raadslid Pieter Vissers: Bevraging Oostnatie toekomstige invulling Spoor Oost

  Behandeld
 • 9.

  2023_MOT_00037 - Voorstel tot motie van raadslid Luc Moerkerke: Stand van zaken premetrostations Borgerhout.

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_MV_00027 - Mondelinge vraag van raadsleden Patrick Paredaens, Wouter Luykx: Over het schrappen van de Queer iftar in de Roma

  Afgevoerd
 • Inkomende brieven van College Burgemeester en Schepenen

  Ons Kenmerk: Motie 19 december 2022 - BO_2023_IP_12
  Onderzoek en evaluatie van de stedelijke dienstverlening - Loket op Maat

 • aanstelling voorzitter

  BIj monde van raadslid Patrick Paredaens wordt aangegeven dat het tijdstip van aanstelling van de voorzitter van de districtsraad niet gebeurd is overeenkomstig het DLB.