Terug
Gepubliceerd op 12/05/2023

Agenda  districtscollege Borgerhout

di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00097 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen april 2023. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCBO_00098 - Werkingsondersteuning jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele verenigingen - Aanvragen 2023 - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCBO_00099 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 30 mei 2023 - Kennisneming

 • 4.

  2023_DCBO_00100 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCBO_00101 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars met kansentarief. - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCBO_00102 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCBO_00103 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCBO_00104 - Districten Borgerhout en Deurne. De Grote Verbinding - Ringpark Het Schijn - Fase 1 - definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 9.

  2023_DCBO_00105 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 16 mei 2023 - Goedkeuring

 • 10.

  2023_DCBO_00106 - Van der Keilenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13057A - Goedkeuring

 • 11.

  2023_DCBO_00107 - Cultuur - Littekens van Borgerhout - Kennisneming