Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_DCBO_00098 - Werkingsondersteuning jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele verenigingen - Aanvragen 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00098 - Werkingsondersteuning jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele verenigingen - Aanvragen 2023 - Goedkeuring 2023_DCBO_00098 - Werkingsondersteuning jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele verenigingen - Aanvragen 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Binnen de mogelijkheden van het districtsbudget en de districtsbevoegdheden geeft het district Borgerhout met een ‘verenigingsondersteuning’ een financiële ondersteuning aan de werking van actieve Borgerhoutse verenigingen. De ondersteuning wordt aangevraagd voor het vorige kalenderjaar. Voor eenzelfde periode kan slechts één keer een ondersteuning aangevraagd worden. De vereniging vult een vragenlijst in. Aan elke vraag is een krediet gekoppeld. Op die manier spaart de vereniging een krediet. Voor dat krediet kan de vereniging gemaakte kosten indienen. Het bedrag van de gemaakte kosten wordt volledig door het district terugbetaald, met als limiet het opgebouwde krediet.

De nieuwe reglementen "werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen" werden goedgekeurd in de districtsraad van 19 december 2022  (jaarnummer 85).

Het district ontving in totaal 16 aanvragen voor verenigingsondersteuning van jeugdverenigingen.

Het district ontving in totaal 19 aanvragen voor verenigingsondersteuning van sportverenigingen.

Het district ontving in totaal 24 aanvragen voor verenigingsondersteuning van cultuurverenigingen.

Het district ontving in totaal 4 aanvragen voor verenigingsondersteuning van seniorenverenigingen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor cultuur. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor sport. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor jeugd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor verenigingsleven.

Argumentatie

De ingediende aanvragen werden verwerkt door de districtsadministratie: 

  • de administratie ging na of aan alle voorwaarden van het reglement voldaan wordt;
  • de administratie ging na of alle bewijsstukken toegevoegd werden. Indien er bewijsstukken ontbreken of onvolledig waren dan werd geen krediet opgebouwd voor dit onderdeel.
  • De volgende verenigingen ontvangen geen ondersteuning:
    • Groenenhoek Volleybalclub: in haar aanvraag heeft deze vereniging in géén enkele rubriek krediet opgebouwd.
    • N'Wicha: deze vereniging heeft haar werking hoofdzakelijk in district Deurne, en wordt reeds door district Deurne ondersteund.
JEUGD
dossier-nr.verenigingbedrag district (EUR)bedrag extra jeugd (EUR)Totaal (EUR)
17162218 BP Corneel Mayné1.750,004.550,006.300,00
171925Al Amal Forever338,003.050,003.388,00
170587EDUCATIEF JEUGDCENTRUM DE PALMBOOM2.050,004.200,006.250,00
170418FREE HANDS500,002.600,003.100,00
171922HAKI500,004.025,004.525,00
172109KSA Xaverius2.050,004.050,006.100,00
169888Mobadara Initiatief (P/A SOUFIANE FADLAOUI)900,002.150,003.050,00
171981NIBRAS ALGAD1.050,002.100,003.150,00
171639N'WICHA0,000,000,00
171709Open Kamp Antwerpen1.650,003.450,005.100,00
170238Samen Vooruit200,002.900,002.178,94
170388Scouts en Gidsen 30ste Prins Boudewijn1.850,005.850,007.700,00
170616Scouts en Gidsen 40 Antwerpen-Noord/Noorderster1.400,003.650,005.050,00
171916Scouts en gidsen Jins 83e Sint-Priscilla900,003.050,003.950,00
170755Scouts en Gidsen Vlaanderen 5de Sint Lutgardis en 19de Maria Mediatrix1.250,004.550,005.800,00
172102Xaverius-St Rita scouts1.500,005.150,006.650,00TOTAAL72.291,94


SPORT

dossier-nr.verenigingbedrag district (EUR)bedrag extra sport (EUR)TOTAAL (EUR)
170786All Stars Duikclub250,001.250,001.500,00
170174Amateurs Badmintonclub0,003.250,003.250,00
171386BBS Antwerpen200,001.250,001.450,00
172059BC Den Bleek200,000,00200,00
171647BORGERHOUTSE SCHAAKKRING600,000,00600,00
171952Bovok0,00250,00250,00
170865Duikschool Antwerp Wet Wheels VZW1.250,001.250,002.500,00
169839FUTSAL TEAM BORGERHOUT200,003.250,003.450,00
171142Garrafi club1.100,004.750,005.850,00
170093Groenenhoek Volleybalclub0,000,000,00
171666JUDOCLUB YOSHI - KWAI VZW500,000,00500,00
172191Kento Ryu500,00250,00750,00
170281KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS900,002.250,003.150,00
170330Koninklijke tafeltennisclub Atlantic/Fairplay Antwerpen2.350,002.750,005.100,00
169886Mobadara SPORTINITIATIEF750,00750,001.500,00
171784MOVES vzw Linkeroever1.350,006.750,008.100,00
172093STEUNPROJECT700,002.250,002.950,00
170832Taekwondo Taekyun Antwerpen1.150,000,001.150,00
172201Voetbalclub Chabab Rif200,000,00200,00TOTAAL42.450,00


CULTUUR

dossier-nr.verenigingbedrag district (EUR)TOTAAL (EUR)
170794Anjer1.000,001.000,00
170280CARROUSEL1.600,001.600,00
170358Chams - De zon1.300,001.300,00
169943COL Vzw1.400,001.400,00
170453CULTUUR EN ONTSPANNING700,00700,00
171309Dansgroep Lange Wapper800,00800,00
171422Davidsfonds Borgerhout300,00300,00
169821De Bloeyende Wijngaerd300,00300,00
169576DE-KOEPEL1.100,001.100,00
169989Familieclub Magnifiek2.100,002.100,00
169947Femma Stenenbrug100,00100,00
170087Garagekoor1.250,001.250,00
169782Gitschotelbuurschap VZW1.000,001.000,00
172161KATHOLIEKE VLAAMSE ZUIDERBOND400,00400,00
172007Koninklijk Gemengd Koor Alma Musica300,00300,00
171950KONINKLIJKE GEBURENKRING VREUGDE EN VERMAAK1.000,001.000,00
170858MOSKEE ENNASSR2.150,002.150,00
170250Musica Domestica, Vereniging voor Huismuziek2.600,002.600,00
171725Onze Rijkdom1.450,001.450,00
171889Theater Petatje600,00600,00
169447TROMP VZW2.150,002.150,00
170691Vlaamse Kring Volksontwikkelling Borgerhout300,00300,00
170534Volkskunstgroep De Wevers1.225,691.225,69
171705VROUWENVERENIGING NOY1.850,001.850,00


TOTAAL26.975,69


SENIOREN

Dossier-nr.verenigingbedrag district (EUR)TOTAAL (EUR)
169093AL Amal Borgerhout200,00200,00
171137OKRA Stenenbrug400,00400,00
172041SOCIAL. GEPENSIONEERDEN800,00800,00
171387VLAS Borgerhout300,00300,00


TOTAAL1.700,00

Algemene financiële opmerkingen

De totale kostprijs voor jeugdverenigingen bedraagt 72.291,94 euro.

De totale kostprijs voor sportverenigingen bedraagt 42.450,00 euro.

De totale kostprijs voor cultuurverenigingen bedraagt 26.975,69 euro.

De totale kostprijs voor seniorenverenigingen bedraagt 1.700,00 euro.

De totale kostprijs bedraagt 143.417,63 euro. Er is voldoende beschikbaar krediet.

Bestelbonnen < 500,00 euro werden goedgekeurd onder gedelegeerd budgethouderschap.

“Conform besluit 2018_DCBO_00345 van 18 december 2018 dienen onderstaande bestelbonnen niet mee te worden opgenomen in de financiële tabel:

Dossier-nr.

vereniging

bedrag (EUR)

bestelbon

169947

Femma Stenenbrug

100,00

4505150359

169093

AL Amal Borgerhout

200,00

4005551271

172059

BC Den Bleek

200,00

4505150360

172201

Voetbalclub Chabab Rif

200,00

4005551272

171952

Bovok

250,00

4505150361

171387

VLAS Borgerhout

300,00

4505150362

171422

Davidsfonds Borgerhout

300,00

4505150363

169821

De Bloeyende Wijngaerd

300,00

4505150364

172007

Koninklijk Gemengd Koor Alma Musica

300,00

4505150365

170691

Vlaamse Kring Volksontwikkelling Borgerhout

300,00

4505150366

172161

KATHOLIEKE VLAAMSE ZUIDERBOND

400,00

4505150367

171137

OKRA Stenenbrug

400,00

4505150368

171666

JUDOCLUB YOSHI - KWAI VZW

500,00

4505150369Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BOR01 - Samen maken we Borgerhout!
2BOR0104 - Borgerhout is een verantwoordelijk district
2BOR010402 - Door het geven van financiële en andere impulsen, zijn we een verantwoordelijk district

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist een ondersteuning in het kader van de nieuwe reglementen "werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen" toe te kennen en uit te betalen aan volgende organisaties:

verenigingbedrag (EUR)
18 BP Corneel Mayné6.300,00
AL Amal Borgerhout200,00
Al Amal Forever3.388,00
All Stars Duikclub1.500,00
Amateurs Badmintonclub3.250,00
Anjer1.000,00
BBS Antwerpen1.450,00
BC Den Bleek200,00
BORGERHOUTSE SCHAAKKRING600,00
Bovok250,00
CARROUSEL1.600,00
Chams - De zon1.300,00
COL Vzw1.400,00
CULTUUR EN ONTSPANNING700,00
Dansgroep Lange Wapper800,00
Davidsfonds Borgerhout300,00
De Bloeyende Wijngaerd300,00
DE-KOEPEL1.100,00
Duikschool Antwerp Wet Wheels 2.500,00
EDUCATIEF JEUGDCENTRUM DE PALMBOOM6.250,00
Familieclub Magnifiek2.100,00
Femma Stenenbrug100,00
FREE HANDS3.100,00
FUTSAL TEAM BORGERHOUT3.450,00
Garagekoor1.250,00
Garrafi club5.850,00
Gitschotelbuurschap1.000,00
HAKI4.525,00
JUDOCLUB YOSHI - KWAI500,00
KATHOLIEKE VLAAMSE ZUIDERBOND400,00
Kento Ryu750,00
Koninklijk Gemengd Koor Alma Musica300,00
KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS3.150,00
KONINKLIJKE GEBURENKRING VREUGDE EN VERMAAK1.000,00
Koninklijke tafeltennisclub Atlantic/Fairplay Antwerpen5.100,00
KSA Xaverius6.100,00
Mobadara Initiatief (P/A SOUFIANE FADLAOUI)3.050,00
Mobadara SPORTINITIATIEF1.500,00
MOSKEE ENNASSR2.150,00
MOVES Linkeroever8.100,00
Musica Domestica, Vereniging voor Huismuziek2.600,00
NIBRAS ALGAD3.150,00
OKRA Stenenbrug400,00
Onze Rijkdom1.450,00
Open Kamp Antwerpen5.100,00
Samen Vooruit2.178,94
Scouts en Gidsen 30ste Prins Boudewijn7.700,00
Scouts en Gidsen 40 Antwerpen-Noord/Noorderster5.050,00
Scouts en gidsen Jins 83e Sint-Priscilla3.950,00
Scouts en Gidsen Vlaanderen 5de Sint Lutgardis en 19de Maria Mediatrix5.800,00
SOCIAL. GEPENSIONEERDEN800,00
STEUNPROJECT2.950,00
Taekwondo Taekyun Antwerpen1.150,00
Theater Petatje600,00
TROMP VZW2.150,00
Vlaamse Kring Volksontwikkelling Borgerhout300,00
VLAS Borgerhout300,00
Voetbalclub Chabab Rif200,00
Volkskunstgroep De Wevers1.225,69
VROUWENVERENIGING NOY1.850,00
Xaverius-St Rita scouts6.650,00


Artikel 2

Het districtscollege beslist geen ondersteuning in het kader van de nieuwe reglementen "werkingsondersteuning jeugdverenigingen, seniorenverenigingen, sociaal-culturele verenigingen en sportverenigingen" toe te kennen aan volgende organisaties:


vereniging
bedrag (EUR)
Groenenhoek Volleybalclub
0,00
N'Wicha
0,00Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

18 BP Corneel Mayné FV
Langstraat 14
2140 Borgerhout

0027190286
BE36068899806581

6.300,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150195
Al Amal Forever vzw
Oudstrijdersstraat 9 bus 9p
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0748.830.595
BE56 9733 8396 0588

3.388,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150196
All Stars Duikclub vzw
Borsbeeksebrug 6 bus 42
2600 Berchem (Antwerpen)
0451.438.196
BE94 9795 4119 3014

1.500,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4005550947

Amateurs BC FV
Van Havrelei 15
2100 Antwerpen

0003450230
BE90 0682 0237 1632

3.250,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150197

Anjer FV

Dodoensstraat 15 bus 1
2140 Borgerhout (Antwerpen)

0032600611

BE69 7360 3450 4378

1.000,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150198

BBS Antwerpen FV
Brusselsepoortstraat 4
2800 Mechelen

0035411433
BE91 1431 0685 2776


1.450,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150199

Borgerhoutse Schaakkring vzw
Langstraat 102
2140 Borgerhout

0479980645

BE67 1030 5495 2487


600,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150200

Carrousel vzw
Gijselsstraat 22
2140 Borgerhout

0476116778
BE61 9796 2038 4117


1.600,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150213
Chams-De Zon FV
Paulus Beyestraat 32
2100 Deurne (Antwerpen)
0025914539
BE40 0682 4576 2863
1.300,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150214
Col vzw
Florent Cootmansplein 28
2600 Berchem (Antwerpen)
0681.428.265
BE13 5230 8091 3839
1.400,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150215

Cultuur en Ontspanning vzw
Eugeen Joorsstraat 84
2140 Borgerhout

0846041621
BE55 6528 2277 9344

700,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150216

Dansgroep Lange Wapper FV
Zegelstraat 13
2140 Borgerhout

0018770092
BE54 4026 1695 9197

800,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150217
De-Koepel vzw
Stenenbrug 11
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0876.608.992
BE42 0016 8339 19541.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150218

Duikschool Antwerp Wet Wheels vzw
Groenendaallaan 300/71
2030 Antwerpen

0451562318
BE09 0682 1375 2257

2.500,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150219
Educatief Jeugdcentrum De Palmboom vzw
Stenenbrug 9 bus 1
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0699.706.134
BE07 5230 8114 9366

6.250,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150220

Familieclub Magnifiek FV
Bleekhofstraat 113-9
2140 Borgerhout

0024153691
BE34 0015 4777 9890

2.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150221
Free Hands vzw
Oudstrijdersstraat 9
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0834.701.232
BE12 0016 4058 9692
3.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150222
Futsal Team Borgerhout vzw
Wijnegemstraat 65
2140 Antwerpen
0747.501.301
BE26 3632 2662 9729
3.450,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150223
Garagekoor FV
Bouwhandelstraat 72
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0036460617
BE69 9733 8371 7078
1.250,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150224

GARRAFI TAEKWONDO FV
Oudesteenweg 45
2060 Antwerpen

0029845316
BE03 0688 9174 6184

5.850,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150225

Gitschotelbuurschap vzw
De Leescorfstraat 43 / 1
2140 Borgerhout

0423602067
BE56 4026 0965 4188


1.000,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150226
Haki vzw
Maaldersstraat 36
2060 Antwerpen
0779.688.374
BE62 7350 6042 8661
4.525,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150227

Kento Ryu vzw
Eksterlaan 13
2520 Ranst

0421787177
BE33 7895 2694 5646


750,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150228

KONINKLIJKE BORGERHOUTSE BASEBAL EN SOFTBAL CLUB SQUIRRELS VZW
Vosstraat 109
2140 Borgerhout

0408625267
BE57 7330 3949 8935

3.150,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150229
KONINKLIJKE GEBURENKRING VREUGDE EN VERMAAK vzw
Weerstandlaan 15
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0409.665.840
BE90 4073 0025 8132

1.000,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150230
Koninklijke tafeltennisclub Atlantic/Fairplay Antwerpen vzw
Turnhoutsebaan 357
2140 Borgerhout (twerpen)
0410.741.649
BE05 4028 1266 4175
5.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150327

KSA Xaverius FV
Collegelaan 36
2140 Borgerhout

0027190385
BE48860114862227

6.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150328

Mobadara Initiatief (P/A SOUFIANE FADLAOUI) FV
Sint-Janstraat 13
2140 Borgerhout

0033003655

BE42 0018 3800 9954

3.050,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150329
Mobadara SPORTINITIATIEF FV
Sint-Janstraat 13
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0033003655
BE54 0689 4180 9197
1.500,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4005551199

Moskee Ennassr vzw
Kroonstraat 72
2140 Borgerhout

0432953263
BE13 7512 0905 4339

2.150,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150330

MOVES LINKEROEVER vzw

Kapellenkouter 72
2070 Zwijndrecht

0700543896

BE23 7360 5023 9091


8.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150331

Musica Domestica vzw
Prins Leopoldstraat 51
2140 Borgerhout

0419648427
BE06 0012 7993 6622


2.600,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150332

Nibras Algad vzw
Bloemstraat 4
2140 Borgerhout

0469124266
BE88320073823841


3.150,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150333

Onze Rijkdom FV
Wijnegemstraat 65
2140 Borgerhout

0033097388
BE79 7360 3541 1633

1.450,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150334
Open Kamp FV
Turckstraat 27
2060 Antwerpen
0020.681.982
BE81 0689 3081 1724

5.100,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150335
Samen Vooruit FV
Kwekerijstraat 92
2140 Borgerhout

0027591550
BE22 0016 5097 3847

2.178,94
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150336

Scouts en Gidsen 30e Prins Boudewijn FV
Te Boelaarpark 6
2140 Borgerhout

0013840415
BE70402616719125

7.700,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150337

Scouts en Gidsen 40 Antwerpen Noord FV
Kwekerijstraat 57/59
2140 Borgerhout

0026355987
BE87 7506 2258 8194

5.050,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150338
Scouts en gidsen Jins 83e Sint-Priscilla FV
Wilrijkstraat 45
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0024.864.266
BE35 9731 4242 5437

3.950,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150339

Scouts en Gidsen Vlaanderen 5e St. Lutgardis FV
Zegelstraat 9-11
2140 Borgerhout

0013989477
BE84979428454459

5.800,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150340
SOCIAL. GEPENSIONEERDEN FV
P.a. Jan Van Hout
Appelstraat 65
2140 Borgerhout

0019068814
BE46 8776 6323 0136

800,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150341
Steunproject vzw
Kersbeekstraat 32
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0823.198.022
BE69 0688 9190 0778
2.950,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150342
Taekwondo Taekyun Antwerpen FV
Ginderbroek 2
2400 Mol
0036374406
BE24 9733 8262 6638
1.150,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150343
Theater Petatje vzw
Baggenstraat 18
2140 Borgerhout (Antwerpen)
0552.856.547
BE84 7360 7279 8059
600,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150344

Tromp vzw

Turnhoutsebaan 146 bus 2
2140 Borgerhout (Antwerpen)

0879.298.961

BE67 0014 8082 0487


2.150,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150345

Volkskunstgroep De Wevers FV
Van Hovestraat 13
2140 Borgerhout

0017534828
BE48 9731 8249 5127
1.225,69
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150346

Vrouwenvereniging Noy vzw
Kwekerijstraat 63
2140 Borgerhout

0872464520
BE91 0688 9506 2776

1.850,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496800
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150347
Xaverius-St Rita scouts FV
Collegelaan 36
2140 Borgerhout
0003769637
BE46 0014 3088 9436
6.650,00
Budgetplaats: 5036500000
Functiegebied: 2BOR010402A00000
Budgetpositie: 6496500
Subsidie: SUB_NR
Fonds: Intern
Begrotingsprogramma: 2BO090909
Budgetperiode: 2300
4505150348
Bijlagen

  • VT-2023-overzicht aanvragen.xlsx