Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

2023_DCBO_00105 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 16 mei 2023 - Goedkeuring

districtscollege Borgerhout
di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Marij Preneel, districtsschepen; Omar Al Jattari, districtsschepen; Ben Van Duppen, districtsschepen; Aïssatou Cissé, districtsschepen; Mariam El Osri; Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris; Linda Snoeys, districtssecretaris

Secretaris

Katleen Vanderstappen, plaatsvervangend districtssecretaris

Voorzitter

Marij Preneel, districtsschepen
2023_DCBO_00105 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 16 mei 2023 - Goedkeuring 2023_DCBO_00105 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 16 mei 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurt volgende uitgaande brieven goed:

Nummer Datum Verzending Ontvanger AfzenderOnderwerp
 BO_2023_UP_27 16 mei 2023 College van Burgemeester en Schepenen Districtscollege Borgerhout
Betreft : Locatie voor scoutsgroepXaverius/Sint-Rita en KSA Xaverius


Juridische grond

Artikel 290 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat alle briefwisseling aan de gemeente wordt geacht te zijn gericht aan het college van burgemeester en schepenen. Behalve bij andersluidende beslissing van de gemeenteraad wordt de briefwisseling verstuurd naar het gemeentehuis. Er wordt een register aangelegd van alle ingaande en uitgaande briefwisseling, van welke aard ook. Dit artikel is ook van toepassing op de districten.

Argumentatie

Het districtssecretariaat registreert alle inkomende en uitgaande briefwisseling van het district. De bestuurscoördinator/districtssecretaris zorgt voor een correcte opvolging en beantwoording van de briefwisseling.

De uitgaande brieven van 16 mei 2023 worden ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege.

Besluit

Het districtscollege borgerhout beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de brief, betreft Locatie voor scoutsgroep Xaverius/Sint-Rita en KSA Xaverius goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • BO_2023_UP_27.pdf