Terug
Gepubliceerd op 22/05/2023

Besluitenlijst  districtscollege Borgerhout

di 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

 • 1.

  2023_DCBO_00097 - Borgerbouwers. Projectondersteuningen - Aanvragen april 2023. Weigering, toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCBO_00098 - Werkingsondersteuning jeugd-, senioren-, sport- en sociaal-culturele verenigingen - Aanvragen 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCBO_00099 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 30 mei 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DCBO_00100 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Borgerhout. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCBO_00101 - Ondersteuning - cultuur, jeugd, sport en senioren - Opheffing toelagereglement lidgeldkorting sport- en beweegaanbod voor Borgerhoutse jongeren en 55+ers. Nieuw reglement lidgeldkorting vrijetijdsaanbod voor Borgerhoutenaars. - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCBO_00102 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCBO_00103 - District Borgerhout - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Nieuwe locaties. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCBO_00104 - Districten Borgerhout en Deurne. De Grote Verbinding - Ringpark Het Schijn - Fase 1 - definitief ontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DCBO_00105 - Uitgaande brieven - Uitgaande brieven op 16 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2023_DCBO_00106 - Van der Keilenstraat. Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Opdracht SWPR13057A - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2023_DCBO_00107 - Cultuur - Littekens van Borgerhout - Kennisneming

  Kennis genomen

  De erfgoedwerking van het district Borgerhout zet in op bewustmaking en dialoog over gevoelig erfgoed, onder de noemer ‘Littekens van Borgerhout’. Als eerste is het koloniaal verleden aan de beurt; welke verwijzingen hiernaar zijn te vinden in Borgerhout en wat is de impact ervan vandaag? De erfgoedwebsite Borgerhout Bewaart verzamelde historische kennis en er werden verschillende publieksactiviteiten en inspraakmomenten georganiseerd. Op 21 mei 2023 wordt een concreet resultaat hiervan voorgesteld; de inhuldiging van een nieuwe gedenksteen tegen het districtshuis, die slachtoffers van het koloniale verleden herdenkt.