Terug districtscollege Borgerhout

Tue 16/05/2023 - 12:00 Districtshuis Borgerhout

A-punten

District Borgerhout

secretariaat

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

openbaar domein

AG VESPA

Stadsprojecten

B-punten

District Borgerhout

secretariaat

openbaar domein

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

  • De erfgoedwerking van het district Borgerhout zet in op bewustmaking en dialoog over gevoelig erfgoed, onder de noemer ‘Littekens van Borgerhout’. Als eerste is het koloniaal verleden aan de beurt; welke verwijzingen hiernaar zijn te vinden in Borgerhout en wat is de impact ervan vandaag? De erfgoedwebsite Borgerhout Bewaart verzamelde historische kennis en er werden verschillende publieksactiviteiten en inspraakmomenten georganiseerd. Op 21 mei 2023 wordt een concreet resultaat hiervan voorgesteld; de inhuldiging van een nieuwe gedenksteen tegen het districtshuis, die slachtoffers van het koloniale verleden herdenkt. 


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst