Terug
Gepubliceerd op 05/05/2023

Agenda  districtscollege Ekeren

di 09/05/2023 - 13:30 Raadzaal

 • 1.

  2023_DCEK_00071 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCEK_00099 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Infrastructuurondersteuning. Weigering dossiers - Weigering

 • 3.

  2023_DCEK_00100 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata tweede semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DCEK_00101 - District Ekeren - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCEK_00102 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 mei 2023 - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCEK_00103 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCEK_00104 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Herstellen van drie houten prieëlen - Vastlegging krediet - Goedkeuring

 • 8.

  2023_DCEK_00105 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

 • 9.

  2023_DCEK_00106 - Districtscollege Ekeren - Notulen 2 mei 2023 - Goedkeuring