Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

Besluitenlijst  districtscollege Ekeren

di 09/05/2023 - 13:30 Raadzaal

 • HD 1.

  2023_DCEK_00107 - Uitgaande briefwisseling - Aanpassing fietscirculatie kerkomgeving district Ekeren - Kennisneming

  Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt
 • 1.

  2023_DCEK_00071 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCEK_00099 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Infrastructuurondersteuning. Weigering dossiers - Weigering

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCEK_00100 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata tweede semester 2023. Vaststelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DCEK_00101 - District Ekeren - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2023_DCEK_00107 - Uitgaande briefwisseling - Aanpassing fietscirculatie kerkomgeving district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DCEK_00103 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2023_DCEK_00102 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 22 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCEK_00104 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof de Bist. Herstellen van drie houten prieëlen - Vastlegging krediet - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCEK_00105 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2023_DCEK_00106 - Districtscollege Ekeren - Notulen 2 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd