Terug
Gepubliceerd op 10/05/2023

2023_DCEK_00098 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 02/05/2023 - 13:30 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Elke Van Espen, Waarnemend districtssecretaris

Secretaris

Elke Van Espen, Waarnemend districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00098 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming 2023_DCEK_00098 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.

Argumentatie

Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

Datum

Jaarnummer

Titel

28 april 2023

2023_CBS_02783

Districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht-Zandvlet-Lillo, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Hoboken, Merksem en Wilrijk. Deelsysteem voor fietsen - Proefproject. Locaties virtuele hubs - Goedkeuring

 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.