Terug
Gepubliceerd op 10/02/2023

Agenda  districtscollege Ekeren

di 14/02/2023 - 14:00 Raadzaal

 • 1.

  2023_DCEK_00023 - Ondersteuning. District Ekeren - Ekerse Karnavalvereniging ‘De Bierpruvers’ vzw. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DCEK_00024 - Lokale middenstand - Netwerkavond lokale economie - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DCEK_00025 - De Oude Landen - Laar. Aanleggen fietspad. SWOU12385 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DCEK_00026 - Bist, Prinshoeveweg, Veltwijcklaan (fietspad goederenspoor). SWOU12383 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

 • 5.

  2023_DCEK_00027 - Concretisering beleidslijn - Samenwerkingsafspraak Groen 2023 - Goedkeuring

 • 6.

  2023_DCEK_00028 - Districtscollege Ekeren - Notulen 7 februari 2023 - Goedkeuring

 • 7.

  2023_DCEK_00029 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming