Terug
Gepubliceerd op 25/05/2023

Besluitenlijst  districtsraad Ekeren

ma 22/05/2023 - 20:00 Raadzaal

 • 1.

  2023_DREK_00024 - Uitgaande briefwisseling - Aanpassing fietscirculatie kerkomgeving district Ekeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DREK_00022 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DREK_00023 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2023_DREK_00018 - Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DREK_00019 - Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen eerste kwartaal 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DREK_00025 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata tweede semester 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DREK_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 8.

  2023_DREK_00026 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 april 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2023_DREK_00027 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 6, 18 en 25 april 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 10.

  2023_MV_00046 - Mondelinge vraag van raadslid Jeroen Van den Bergh: Staat voetpaden en straatverlichting wijk Schoonbroek

  Behandeld