Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

Besluitenlijst  districtscollege Ekeren

di 16/05/2023 - 13:30 Raadzaal

 • 1.

  2023_DCEK_00108 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DCEK_00109 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement infrastructuurondersteuning. Tafeltennisclub NODO vzw. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2023_DCEK_00110 - Ondersteuning. Feestelijkheden en Cultuur. vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota/Overeenkomst - Goedkeuring

  Verdaagd
 • 4.

  2023_DCEK_00111 - Districtscollege Ekeren - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2023_DCEK_00112 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DCEK_00113 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023. Indexering - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2023_DCEK_00114 - Frans Standaertlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13812A - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DCEK_00115 - GAC/2020/01392/P1/EK06 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd