Terug
Gepubliceerd op 01/06/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

di 16/05/2023 - 13:30 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00108 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd
1.

2023_DCEK_00108 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

2023_DCEK_00108 - Ondersteuningsproduct. District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring
2.

2023_DCEK_00109 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement infrastructuurondersteuning. Tafeltennisclub NODO vzw. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd
2.

2023_DCEK_00109 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement infrastructuurondersteuning. Tafeltennisclub NODO vzw. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

2023_DCEK_00109 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement infrastructuurondersteuning. Tafeltennisclub NODO vzw. Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring
3.

2023_DCEK_00110 - Ondersteuning. Feestelijkheden en Cultuur. vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota/Overeenkomst - Goedkeuring

Verdaagd
4.

2023_DCEK_00111 - Districtscollege Ekeren - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd
4.

2023_DCEK_00111 - Districtscollege Ekeren - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring

2023_DCEK_00111 - Districtscollege Ekeren - Notulen 9 mei 2023 - Goedkeuring
5.

2023_DCEK_00112 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

Kennis genomen
5.

2023_DCEK_00112 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

2023_DCEK_00112 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming
6.

2023_DCEK_00113 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023. Indexering - Goedkeuring

Goedgekeurd
6.

2023_DCEK_00113 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023. Indexering - Goedkeuring

2023_DCEK_00113 - Districtsraad. Toekenning en uitbetaling presentiegelden - Eerste kwartaal 2023. Indexering - Goedkeuring
7.

2023_DCEK_00114 - Frans Standaertlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13812A - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

Goedgekeurd
7.

2023_DCEK_00114 - Frans Standaertlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13812A - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

2023_DCEK_00114 - Frans Standaertlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13812A - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring
8.

2023_DCEK_00115 - GAC/2020/01392/P1/EK06 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Goedgekeurd
8.

2023_DCEK_00115 - GAC/2020/01392/P1/EK06 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

2023_DCEK_00115 - GAC/2020/01392/P1/EK06 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring