Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 07/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming 2023_DCEK_00043 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 16  februari 2023 vond een vergadering plaats van de cultuurraad district Ekeren.

Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
cultuurraad
16 februari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230216_CR_adviesraad_verlag.doc
  • CR_advies_ActiviteitenkalenderVerenigingen_20221120.pdf