Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 07/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring 2023_DCEK_00042 - Adviesraden en inspraak. Advies Cultuurraad Ekeren - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Een advies wordt bij voorkeur schriftelijk uitgebracht. Op deze manier is het altijd duidelijk dat er een advies gegeven is. De stad en de districten engageren zich ertoe om een antwoord te formuleren op gegeven adviezen binnen een termijn van zes weken, na aankomst van het advies.

Het districtsbestuur Ekeren  ontving het volgende advies:

Adviesorgaan Datum Onderwerp
Adviesraad Cultuur
7 maart 2023
Activiteitenkalender van verenigingen opnemen in brochures

Argumentatie

Het districtscollege beantwoordt het advies met bijgevoegde collegiale brief.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het bijgevoegde advies van de adviesraad cultuur van het district Ekeren

Artikel 2

Het districtscollege keurt de bijgevoegde collegiale brief goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Artikel 4
Bijlagen

  • 20230307_Collegialebrief_AdviesCultuur.pdf