Terug
Gepubliceerd op 09/03/2023

2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 07/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring 2023_DCEK_00041 - Veltwijcklaan – Kasteel Hof De Bist. Plaatsen drinkwaterfontein - Vastlegging krediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege wenst in het park Hof De Bist een drinkfontein te plaatsen ter hoogte van kasteel Hof De Bist. Water-Link maakte hiervoor een offerte op voor een bedrag van 5.929,00 EUR (exclusief btw).

Argumentatie

De werken omvatten de aankoop van een straatdrinkfontein ‘Spaans model Atlantida’, binnenwerk, watermeter, wateraansluiting,  werkuren en een laboanalyse van het drinkwater

Dienstmededeling financiën 'Bestellen en betalen in de stad en de districten'

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Artikel 134 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging voor de aankoop en plaatsing van een drinkwaterfontein in park Hof De Bist, district Ekeren, voor een bedrag van 6.284,74 EUR (inclusief 6% btw) goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Straatdrinkfontein voor Kasteel Hof De Bist Veltwijcklaan Ekeren

Waterlink

Mechelsesteenweg 66

2018 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0204.923.881

Rekeningnummer: BE56096310300088

6.284,74 euro (inclusief BTW)budgetplaats: 5052500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2EKE010102m00092
subsidie: SUB_NR 
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2EK090200
budgetperiode: 2300
4005546438