Terug
Gepubliceerd op 12/05/2023

Agenda  raadscommissie Ekeren

ma 15/05/2023 - 20:00 Raadzaal

 • Toelichting: Voorontwerp Strategisch Ruimteplan Antwerpen (om 20.00 uur)

 • Toelichting: Masterplan Lokaal Cultuurbeleid: Culturele ontmoeting (om 20.30 uur)

 • 1.

  2023_DREK_00024 - Uitgaande briefwisseling - Aanpassing fietscirculatie kerkomgeving district Ekeren - Goedkeuring

 • 2.

  2023_DREK_00022 - Strategisch Ruimteplan Antwerpen - Voorontwerp. Advies - Goedkeuring

 • 3.

  2023_DREK_00023 - vzw Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren. Algemene vergadering - Masterplan Lokaal Cultuurbeleid. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

 • 4.

  2023_DREK_00018 - Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen vierde kwartaal 2022 - Kennisneming

 • 5.

  2023_DREK_00019 - Dagelijks bestuur. Tabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen eerste kwartaal 2023 - Kennisneming

 • 6.

  2023_DREK_00025 - Districtscollege en districtsraad - Vergaderdata tweede semester 2023 - Kennisneming

 • 7.

  2023_DREK_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

 • 8.

  2023_DREK_00026 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 24 april 2023 - Goedkeuring

 • 9.

  2023_DREK_00027 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 6, 18 en 25 april 2023 - Kennisneming

 • 10.

  2023_IV_00205 - Informatieve vraag van raadsleden Sofie Brits, Guido Staes, Ingrid Weverbergh: Openbare afvalbakken

 • 11.

  2023_IV_00206 - Informatieve vraag van raadsleden Ingrid Weverbergh, Sofie Brits, Guido Staes: Verkeersveiligheid Schriek