Terug districtscollege Ekeren

Tue 18/04/2023 - 13:30 Raadzaal

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

A-punten

District Ekeren

secretariaat

lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden

openbaar domein

lokaal groenbeleid

Burger- en buurtinitiatieven

B-punten

District Ekeren

openbaar domein

secretariaat

lokaal groenbeleid


Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen