Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 14/03/2023 - 14:00 Kasteel Hof De Bist - zaal West
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring 2023_DCEK_00046 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 27 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 18 oktober 2022 (jaarnummer 278) de vergaderdata voor de districtsraad voor het eerste semester 2023 goed.

De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 27 maart 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

  • Legislatuur 2019 - 2024 - Ontslag districtsraadslid. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring;
  • Legislatuur 2019 - 2024 - Rangorde districtsraadsleden - Kennisneming;
  • Legislatuur 2019 - 2024 - Bestendige raadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming;
  • Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming;
  • Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring;
  • Districtsraad - Notulen Districtscollege  7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming.

Artikel 2


Het districtscollege verzoekt de voorzitter om de bestendige raadscommissie van 20 maart 2023 te annuleren.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.