Terug
Gepubliceerd op 17/03/2023

2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 14/03/2023 - 14:00 Kasteel Hof De Bist - zaal West
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring 2023_DCEK_00047 - Sport - Sportlaureatenviering 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Ekeren wil sport in Ekeren stimuleren en de Ekerse sportclubs ondersteunen. Een van de initiatieven dat bijdraagt aan de realisatie van deze doelstelling is de jaarlijkse viering van de Ekerse sportlaureaten. 

Argumentatie

Sporters die in het kalenderjaar 2022 een sportieve topprestatie hebben gerealiseerd worden op vrijdag 17 maart 2023  door het district Ekeren gehuldigd tijdens de jaarlijkse sportlaureatenviering. De viering vindt plaats bij gastclub TTC Nodo, Schoutlaan 24. De gastclub serveert drank en versnaperingen tijdens de viering. Er is geen receptie na de viering.  

Sportlaureaten  

De 76 sportlaureaten worden gehuldigd in 2 categorieën: 

Categorie I: recreatieve sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding  

  • Provinciale kampioenen: 10

  • Vlaamse of Belgische kampioenen: 3

  • deelname aan Europese of Wereldkampioenschappen: 1

Categorie II:  unisportfederaties  

  • Provinciale kampioenen: 33

  • Vlaamse of Belgische kampioenen: 14

  • deelname aan Europese of Wereldkampioenschappen, aan Olympische spelen of Paralympics: 15

Aansluitend wordt er een titel uitgereikt voor sportfiguur. 

Budget 
Het district voorziet een budget van 5000,00 euro voor de sportlaureatenviering.  De bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017(jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
2EKE010205 - Het sportbeleid stimuleert een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod en een gezonde en sportieve levensstijl

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de sportlaureatenviering 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.