Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring 2023_DCEK_00057 - Jeugdcentrum 't Velt Ekeren - Deelname Fort Fiesta 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fort Fiesta is een tienerfestival dat de jeugddiensten van Ekeren, Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Kapellen en Stabroek samen organiseren. Dit jaar gaat Fort Fiesta dooro op woensdag 5 april 2023, in het fort van Stabroek. 

Elke deelnemende gemeente / district doet een bijdrage van 2.500,00 EUR. Daarnaast is er een personeelsinzet van 1 jeugdwerker aangevuld met verschillende animatoren. De animatoren ontvangen voor hun inzet een vrijwilligersvergoeding.

Argumentatie

Tieners vinden vaak te weinig interessante vrijetijdsinitiatieven. De jeugddienst speelt op deze vraag in door activiteiten te voorzien voor tieners. Fort Fiesta is een unieke gelegenheid voor tieners om:

  • hun horizonten te verruimen;
  • samen met tieners van andere districten centraal te staan.
 Volgende zaken zijn de basis en de kracht van het tienerfestival:
  • enkel voor tieners (12 tot 17 jaar);
  • laagdrempelig, gevarieerd aanbod met de nadruk op jeugdcultuur;
  • shopprincipe; alles kan maar niets moet;
  • samenwerking tussen verschillende gemeenten / districten;
  • duurzaamheid en inclusie.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

Voor de deelname aan Fort Fiësta voorziet het district in haar meerjarenbegroting 2.500,00 EUR. De verrekening gebeurt op functiegebied SUB_NR/INTERN/2300/6141/2EKE010204A00000/2EK070950 en budgetplaats 5051000000 De bestelbon wordt goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

 

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap
Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooien en zelf initiatieven organiseren
Het aanbod van het professioneel jeugdwerk en het jeugdwerkaanbod in het district zijn complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelname goed van jeugddienst Ekeren aan Fort Fiesta, op woensdag 5 april 2023 te 2940 Stabroek, Abtsdreef.

Artikel 2

Het districtscollege beslist om volgende opdrachten te geven aan:

DIenst Opdracht
Jeugddienst Ekeren  Organisatie Fort Fiesta in samenwerking met de betrokken gemeenten / districten

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.