Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

districtscollege Ekeren
di 28/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring 2023_DCEK_00058 - Ondersteuning - District Ekeren - Reglement ondersteuning Ekerse projecten. Uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00062) keurde de districtsraad de aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 19 december 2022 (jaarnummer 00083) keurde de districtsraad het reglement voor ondersteuning Ekerse projecten goed.

Ondersteuningsdossiers worden slechts toegekend voor zover er kredieten beschikbaar zijn in de districtsbegroting. Per project kan men een ondersteuning van maximum 5.000,00 euro aanvragen. 

Volgende organisaties en personen dienden een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement voor ondersteuning Ekerse projecten.

AanvragerProject
Datum
Gevraagde ondersteuning
Tinneke HimschootIsabo
Najaar 2023

3.511,00 euro

De Vrije Gans      
Vrouwengansrijden
14 mei 2023

2.000,00 euro

Wijkwerking Mariaburg Concert in de Kerk
11 maart 2023

1.500,00 euro

SamundraBal Nepal
18 maart 2023

1.500,00 euro

LinkaProvinciale kampioenschappen
2 september 2023

1.000,00 euro

RejoiceFestijoice 2.0     
20 mei 2023

1.900,00 euro

 

Argumentatie

De gevraagde ondersteuningen van volgende organisaties en personen voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd.

  • Tinneke Himschoot;
  • De Vrije Gans;
  • Wijkwerking Mariaburg;
  • Samundra;
  • Linka;
  • Rejoice.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2, 3, 4 en 5 bepalen dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal jeugdbeleid en lokaal seniorenbeleid.

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Tinneke Himschoot
3.511,00 euro
De Vrije Gans
2.000,00 euro
Wijkwerking Mariaburg
1.500,00 euro
Samundra
1.500,00 euro
Rejoice
1.900,00 euro
Linka
1000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 Isabo

Tinneke Himschoot (np)
Pastorijveld 39
 2180 Antwerpen

P0031903704

BE03 9734 3201 3984

 

3.511,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 649500
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149506

Ondersteuningsopdracht 2023  Vrouwengansrijden

De Vrije Gans vzw
Krekelberg 71
 2940 Stabroek

NBE0463 018 414

BE74 7512 0747 0007

2.000,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149507

Ondersteuningsopdracht 2023 Concert in de kerk

Wijkwerking Mariaburg vzw
Van Den Weyngaertplein 38
 2180 Antwerpen

NBE0432 442 826

BE90 97908045 4532

1.500,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149508

Ondersteuningsopdracht 2023 Bal Nepal

Samundra vzw
Kanunnik Peetersstraat 42-2
 2600 Antwerpen

NBE0712 682 655

BE19 9733 5642 4312

1.500,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149509

Ondersteuningsopdracht 2023 Festijoice 2.0

Jeugdkoor Rejoice (fv)
Jozef Ickxstraat 4
 2180 Antwerpen

NXX0025 386 977

BE38 9795 5319 7772

1.900,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 649500
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149513

Ondersteuningsopdracht 2023 Provinciale kampioenschappen

Liggende wip nieuwe krachten Antwerpen vzw
Hagelberg 9
 2040 Antwerpen

NBE0524 761 288

BE77 7512 0642 5942

1.000,00 EUR

budgetplaats: 5056500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2EKE010207A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2EK090750
 budgetperiode: 2300

4505149514Bijlagen

  • 20230313_BO_Agenda_Verslag.docx