Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring

districtsraad Ekeren
ma 27/02/2023 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Verontschuldigd

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring 2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds 1983 staat het beeld "Roepiger", vervaardigd door beeldhouwer Gottfred Eickhoff (objectnummer MID.B.016) opgesteld in de Ekerse wijk Rozemaai. Het behoort tot de collectie van het Middelheimmuseum, maar werd dus opgesteld in de publieke ruimte van de stad. Het precieze huidige adres van het kunstwerk is Lodewijk de Vochtstraat. 

Woonhaven Antwerpen zal op deze site nieuwe woningen en publieke voorzieningen realiseren. Voornoemd kunstwerk op de huidige locatie valt binnen de voorziene werfzone van deze nieuwe realisaties. Dit noopt tot een verplaatsing van het kunstwerk.

Argumentatie

Het kunstwerk wordt beschouwd als historisch verbonden met de omgeving van de flatgebouwen aan de Ekersesteenweg. De collectiebeheerders van zowel Middelheimmuseum als Kunst in de Stad geven voorkeur aan behoud van het kunstwerk in deze wijk, ook Woonhaven Antwerpen is vragende partij om het kunstwerk op de site te behouden. 

Er werd een nieuwe nabijgelegen locatie aangeduid waar het kunstwerk een nieuwe permanente opstelling krijgt: aan het wandelpad achter Jef van Hoofstraat 2, 2180 Antwerpen. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het Decreet over het lokaal bestuur: de districtsraad heeft een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Fasering

De  verplaatsing van dit kunstwerk zal zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden, zodat het niet in conflict komt met het opstarten van de werfzone. 

Algemene financiƫle opmerkingen

De verplaatsing van het standbeeld alsook de productie van een nieuwe fundering en sokkel worden uitgevoerd op kosten van Woonhaven Antwerpen. Kunst in de Stad adviseert over de professionele en kwalitatieve uitvoering van deze werken. 

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad Ekeren adviseert gunstig over de verplaatsing van het standbeeld 'Roepiger' van de Lodewijk de Vochtstraat naar de Jef van Hoofstraat (wandelpad).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Roepiger_verplaatsing_Ekeren.pdf