Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming

districtsraad Ekeren
ma 27/02/2023 - 20:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Verontschuldigd

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming 2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In de zitting van 17 januari 2023 (jaarnummer 0008) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 10 januari 2023 goed;

In de zitting van 24 januari 2023 (jaarnummer 00011) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 17 januari 2023 goed;

In de zitting van 31 januari (jaarnummer 00014) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 24 januari 2023 goed.

In de zitting van 7 februari (jaarnummer 00022) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 31 januari 2023 goed.


Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 97 en 182 van het Decreet over het Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 52 en 181 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van het districtscollege van 10, 17, 24 en 31 januari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230110_DCEK_Notulen.pdf
  • 20230117_DCEK_Notulen.pdf
  • 20230124_DCEK_Notulen.pdf
  • 20230131_DCEK_Notulen.pdf