Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

Notulen  districtsraad Ekeren

ma 27/02/2023 - 20:00 Raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Verontschuldigd

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Verontschuldigd
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
1.

2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring

2023_DREK_00003 - Collectiebeleid Kunst in de Stad - Gebruik openbaar domein. Verplaatsing beeld "Roepiger" (Bietenmeisjes). Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Sinds 1983 staat het beeld "Roepiger", vervaardigd door beeldhouwer Gottfred Eickhoff (objectnummer MID.B.016) opgesteld in de Ekerse wijk Rozemaai. Het behoort tot de collectie van het Middelheimmuseum, maar werd dus opgesteld in de publieke ruimte van de stad. Het precieze huidige adres van het kunstwerk is Lodewijk de Vochtstraat. 

Woonhaven Antwerpen zal op deze site nieuwe woningen en publieke voorzieningen realiseren. Voornoemd kunstwerk op de huidige locatie valt binnen de voorziene werfzone van deze nieuwe realisaties. Dit noopt tot een verplaatsing van het kunstwerk.

Argumentatie

Het kunstwerk wordt beschouwd als historisch verbonden met de omgeving van de flatgebouwen aan de Ekersesteenweg. De collectiebeheerders van zowel Middelheimmuseum als Kunst in de Stad geven voorkeur aan behoud van het kunstwerk in deze wijk, ook Woonhaven Antwerpen is vragende partij om het kunstwerk op de site te behouden. 

Er werd een nieuwe nabijgelegen locatie aangeduid waar het kunstwerk een nieuwe permanente opstelling krijgt: aan het wandelpad achter Jef van Hoofstraat 2, 2180 Antwerpen. 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 138 van het Decreet over het lokaal bestuur: de districtsraad heeft een algemene adviesbevoegdheid voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het district.

Fasering

De  verplaatsing van dit kunstwerk zal zo spoedig mogelijk uitgevoerd worden, zodat het niet in conflict komt met het opstarten van de werfzone. 

Algemene financiële opmerkingen

De verplaatsing van het standbeeld alsook de productie van een nieuwe fundering en sokkel worden uitgevoerd op kosten van Woonhaven Antwerpen. Kunst in de Stad adviseert over de professionele en kwalitatieve uitvoering van deze werken. 

Besluit

De districtsraad Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad Ekeren adviseert gunstig over de verplaatsing van het standbeeld 'Roepiger' van de Lodewijk de Vochtstraat naar de Jef van Hoofstraat (wandelpad).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DREK_00004 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 23 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Verontschuldigd
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2.

2023_DREK_00004 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 23 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DREK_00004 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 23 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 23 januari 2023. Districtsschepen Marc Elseviers (NVA), districtsraadsleden Wilfried Michiels (NVA)  en Werner De Kerf (PVDA) hebben zich verontschuldigd voor deze vergadering. 

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 23 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, districtsraadslid ; Kurt Van Noten, districtsraadslid ; Ann Koekhoven, districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Werner De Kerf, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Verontschuldigd
Filip Van den Broeck, Districtsraadslid; Lotte Vergauwen, Districtsraadslid
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
3.

2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming

2023_DREK_00005 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 10, 17, 24 en 31 januari 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In de zitting van 17 januari 2023 (jaarnummer 0008) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 10 januari 2023 goed;

In de zitting van 24 januari 2023 (jaarnummer 00011) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 17 januari 2023 goed;

In de zitting van 31 januari (jaarnummer 00014) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 24 januari 2023 goed.

In de zitting van 7 februari (jaarnummer 00022) keurde het districtscollege de notulen van de zitting van 31 januari 2023 goed.


Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De goedgekeurde notulen worden ter kennisneming voorgelegd aan de districtsraad.

Juridische grond

Artikelen 97 en 182 van het Decreet over het Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege.

Artikelen 52 en 181 van het Decreet over het Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege ondertekend. De goedgekeurde notulen worden onverwijld bezorgd aan de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet Lokaal Bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de notulen van het districtscollege van 10, 17, 24 en 31 januari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.