Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming 2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

Op 16  februari 2023 vond een vergadering plaats van de cultuurraad district Ekeren.

Argumentatie

De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

Districtsadviesraad Datum vergadering
cultuurraad
16 februari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230216_CR_adviesraad_verlag.doc
  • CR_advies_ActiviteitenkalenderVerenigingen_20221120.pdf