Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring 2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 8 januari 2019 legde mevrouw Lotte Vergauwen de eed af als districtsraadslid (jaarnummer 3).
De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.  

Om in de vervanging van raadslid Lotte Vergauwen te voorzien, werden volgende opvolgers aangeschreven:

 • 7de opvolger, Fabienne Toussein gaf aan dit mandaat niet op te nemen; 
 • 8ste opvolger, Bart Delacourt gaf aan dit mandaat niet op te nemen; 
 • 9de opvolger, Koen Baetens gaf aan dit mandaat niet op te nemen;  
 • 10de opvolger, Jeroen Budts gaf aan dit mandaat niet op te nemen;  
 • 11de opvolger, Marja De Peuter gaf aan dat zij niet meer woonachtig is in Ekeren;  
 • 12de opvolger, Ingrid Weverbergh gaf aan dit mandaat in de districtsraad van Ekeren te willen opnemen. 

Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Ingrid Weverbergh werden tijdig bezorgd.
Mevrouw Ingrid Weverbergh voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

 • Artikel 119 stelt dat artikelen 13 en 14 van toepassing zijn op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid".
 • Artikel 13 stelt dat het districtsraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt aan de voorzitter van de districtsraad. Het ontslag is definitief zodra de voorzitter van de districtsraad de kennisgeving ontvangt. Het lid van de districtsraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behalve als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.
 • Artikel 14 regelt dat:
  - het districtsraad dat ontslag genomen heeft, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011;
  - de geloofsbrieven van de opvolger worden onderzocht overeenkomstig artikel 6, § 3;
  - de vervanger de eed aflegt in openbare vergadering in de handen van de voorzitter van de districtsraad: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen."

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.

Artikel 2

De districtsraad neemt er kennis van dat mevrouw Ingrid Weverbergh het mandaat van districtsraadslid - als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen - zal opnemen.

Artikel 3

De districtsraad keurt de geloofsbrieven van mevrouw Ingrid Weverbergh goed.

Artikel 4

Mevrouw Ingrid Weverbergh legt de volgende eed af: "Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.”
De voorzitter verklaart mevrouw Ingrid Weverbergh aangesteld in het mandaat van districtsraadslid.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.