Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming 2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.
Mevrouw Ingrid Weverbergh legde op de districtsraad van 27 maart 2023 de eed af als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen.

Argumentatie

De rangorde van de districtsraadsleden moet volgens het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur alleen verplicht worden vastgesteld tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad, toch is het nuttig dit te doen ook bij een vervanging omdat verschillende artikelen van het decreet verwijzen naar 'de rang van het districtsraadslid'.

Juridische grond

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

  • Artikel 119 stelt dat artikel 6 van toepassing is  op de districtsraden en hun leden, met dien verstande dat "de gemeenteraad" wordt gelezen als "de districtsraad", "de voorzitter van de gemeenteraad" wordt gelezen als "de voorzitter van de districtsraad", "het gemeenteraadslid" wordt gelezen als "het districtsraadslid".
  • Artikel 6§7 stelt dat de rangorde van de districtsraadsleden tijdens de installatievergadering van de nieuwe districtsraad onmiddellijk na de eedaflegging van de districtsraadsleden wordt vastgesteld.
    Hetzelfde artikel bepaalt dat de opvolgers die na de installatievergadering als districtsraadslid worden geïnstalleerd, een rang innemen in volgorde van hun eedaflegging.

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de bijgevoegde rangorde van de districtraadsleden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • Rangorde_DR_Ekeren.pdf