Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming 2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Op 28 januari 2019 besliste de districtsraad om een bestendige raadscommissie op te richten (jaarnummer 12). Deze bestendige districtsraadscommissie bestaat uit de voltallige districtsraad.

De voorzitter van de districtsraad werd met e-mail van 9 februari 2023 op de hoogte gebracht van het ontslag van mevrouw Lotte Vergauwen als districtsraadslid.
Mevrouw Ingrid Weverbergh legde op de districtsraad van 27 maart 2023 de eed af als opvolger van mevrouw Lotte Vergauwen.

Argumentatie

Aangezien de bestendige districtsraadscommissie bestaat uit de voltallige districtsraad, is raadslid Ingrid Weverbergh ook lid van deze commissie. 

Juridische grond

Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur

  • Artikelen 37 en 126 bepalen dat de districtsraad commissies kan oprichten die zijn samengesteld uit districtsraadsleden. De commissies hebben als taak de besprekingen in de districtsraadszittingen voor te bereiden, advies te verlenen en voorstellen te formuleren over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen altijd deskundigen en belanghebbenden horen.

Conform artikel 65 van het Basisreglement “Bestuurlijke organisatie stad Antwerpen" kan de districtsraad volgende raadscommissies oprichten: bestendige raadscommissies en themacommissies. Daarnaast verduidelijkt dit basisreglement in hoofdstuk 5 de procedures en de werking van de raadscommissiezittingen.

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de gewijzigde samenstelling van de bestendige districtsraadscommissie.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.