Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring 2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 27 februari 2023. Districtsraadsleden Filip Van Den Broeck (VB)  en Lotte Vergauwen (Groen) hebben zich verontschuldigd voor deze vergadering. 

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 32, 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

Besluit

De districtsraad ekeren beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 27 februari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • 20230227_DREK_Notulen.pdf