Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven

districtsraad Ekeren
ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad; Freddy Geens, Districtsraadslid; Ann Koekhoven, Districtsraadslid ; Annemie Plompen, Districtsraadslid; Marc Elseviers, Districtsraadslid; Mick De Maere, Districtsraadslid; Ellen Malfliet, Districtsraadslid; Iris Marynissen, Districtsraadslid; Guido Staes, Districtsraadslid; Brecht Mertens, Districtsraadslid; Martine Voets, Districtsraadslid; Fabienne Van Damme, Districtsraadslid; Beatrijs Dierick, Districtsraadslid; Wilfried Michiels, Districtsraadslid; Jeroen Van den Bergh, Districtsraadslid; Hendrik Henkens, Districtsraadslid; Sofie Brits, Districtsraadslid; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Afwezig

Filip Van den Broeck, Districtsraadslid

Verontschuldigd

Kurt Van Noten, Districtsraadslid ; Werner De Kerf, Districtsraadslid

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, Voorzitter van de Districtsraad
2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven 2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven

Motivering

Indiener(s)

Guido Staes

Gericht aan

Mick De Maere

Tijdstip van indienen

di 21/03/2023 - 19:38

Toelichting

De voorbije maand werden de inwoners van de August Scheyvaertslaan tweemaal met een onvoorziene situatie geconfronteerd waarbij de straat werd afgesloten zonder enige waarschuwing of bericht.

Meer bepaald de wijziging in de route van de carnavalsstoet en werken vooraan de straat vanaf 21.03.2023.

In tegenstelling tot de communicatie rond de werken in eigen beheer is hier toch een groot gebrek aan berichtgeving naar de Ekerenaar.  En dit ondanks de bereidwilligheid van onze districtsmedewerkers en ons districtsbestuur die dan alsnog trachten deze lacunes op te vangen door nog snel een oplossing te zoeken.  Waarvoor dank.  Ondertussen is er echter al heel wat wrevel ontstaan.  

We hadden dan ook graag geweten of er een structurele aanpak mogelijk is.

Beide situaties waren immers al bij verschillende stadsdiensten gekend, ruim voor de dag zelf.  Het moet toch mogelijk zijn dat U als bestuur minstens een melding ontvangt?

Kan ons bestuur aandringen bij de stadsdiensten om activiteiten in ons district die een impact hebben op lokale mobiliteit of leefomgeving te melden?Bvb. De politie zal toch op de hoogte geweest zijn van de route, de dienst tijdelijke verkeerssignalisatie, stadsreinging,…

Kan er dan aansluitend zeker via de website van het district een bericht aangemaakt worden met ook practische info zoals bij werken in eigen beheer? bvb waar de vuilophaling kan doorgaan…

Want de Ekerenaar verdient Zeker in Ekeren op de hoogte te zijn!

Dank U.