Terug
Gepubliceerd op 04/04/2023

Besluitenlijst  districtsraad Ekeren

ma 27/03/2023 - 20:00 Raadzaal

 • 1.

  2023_DREK_00009 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Ontslag. Aanstelling opvolger. Onderzoek geloofsbrieven. Eedaflegging - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2023_DREK_00010 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Rangorde districtraadsleden - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 3.

  2023_DREK_00011 - Districtsraad legislatuur 2019-2024 - Bestendige districtsraadscommissie. Wijziging samenstelling - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 4.

  2023_DREK_00006 - Adviesraden en inspraak - Verslag seniorenraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 5.

  2023_DREK_00007 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 6.

  2023_DREK_00008 - Adviesraden en inspraak - Verslag cultuurraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 7.

  2023_DREK_00012 - Districtsraad - Notulen Districtsraad 27 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2023_DREK_00013 - Districtsraad - Notulen Districtscollege 7, 14, 27 februari en 7 maart 2023 - Kennisneming

  Kennis genomen
 • 9.

  2023_IP_00052 - Interpellatie van raadslid Freddy Geens: Nieuw autobusnetwerk in Ekeren

  Behandeld
 • 10.

  2023_IP_00054 - Interpellatie van raadslid Guido Staes: Communicatie evenementen en werken nutsbedrijven

  Behandeld