Terug
Gepubliceerd op 22/03/2023

2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming

districtscollege Ekeren
di 21/03/2023 - 14:00 Raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester
2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming 2023_DCEK_00053 - District Ekeren. Participatie - Burgerbegroting 2021. Freerunning niet uitvoerbaar. Overdracht krediet - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad van 14 december 2020 (jaarnummer 90) keurde het kader burgerbegroting goed. De burgerbegroting is een project van het district Ekeren waarbij de inwoners elk jaar 10.000,00 euro kunnen toewijzen aan voorstellen die door inwoners worden ingediend en die passen binnen de bevoegdheden van het district. Het algemeen kader bepaalt de spelregels en het speelveld van dit project.

In 2021 organiseerde het district Ekeren een eerste keer haar burgerbegroting. Tijdens de stemronde in september 2021 kwam het project 'freerunning parcours' als tweede uit de bus en kreeg 5.000,00 euro toegewezen voor realisatie.

Argumentatie

Na het onderzoeken van verschillende pistes komen de indiener van het project 'freerunning parcours' en de dienst wijkoverleg van het district Ekeren samen tot de conclusie dat er geen freerunning parcours kan gerealiseerd worden met 5.000,00 euro. De indiener ziet daarom af van realisatie van het project.

Het kader van de burgerbegroting van het district Ekeren bepaalt dat het restbudget wordt overgedragen naar de burgerbegroting van het daaropvolgende jaar. Omdat de 5.000,00 euro van één van de winnaars van 2021 niet kan uitgegeven worden, en de editie 2022 reeds is afgerond, wordt dit bedrag overgedragen naar de burgerbegroting editie 2023.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werd de delegatie van bevoegdheden van het college aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor organisatie van inspraak en participatie over het lokaal beleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
2EKE010303 - Ekeren organiseert een doelgroepgericht participatiebeleid zodat burgers optimaal betrokken en goed geïnformeerd zijn inzake beleidskeuzes

Besluit

Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis dat één van de winnende projecten van de burgerbegroting 2021, namelijk het freerunning parcours, niet kan uitgevoerd worden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst
Taak
wijkoverleg
voorstel indienen bij aanpassinge meerjarenplan om de gerserveerde 5.000,00 euro van het freerunning parcours te verzetten naar het algemene krediet van de burgerbegroting 2023