Terug
Gepubliceerd op 21/11/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

vr 18/11/2022 - 18:30 Extra digitaal - contact: Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be

  • 1.

    2022_CBS_09118 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

    Goedgekeurd
  • 2.

    2022_CBS_09290 - Meerjarenplan 2020-2025 - Versneld aanwenden van kredieten ikv (beheers)overdracht Fluvius - Goedkeuring

    Goedgekeurd