Terug districtsraad Merksem

Thu 25/05/2023 - 20:00 raadzaal

Openbare zitting

A-punten

District Merksem

secretariaat
lokaal cultuurbeleid en feestelijkheden
Toelagen
lokaal sportbeleid
openbaar domein

Initiatiefrecht

Interpellaties - Moties - Resoluties

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen